Mon. Jun 24th, 2024

Never give anyone the power to take away your joy.-Jeanette Jenkins
อย่าให้ใครมีอำนาจมาพรากความสุขของคุณไป

Nobody is superior, nobody is inferior, but nobody is equal either.People are simply unique, incomparable.-Osho
ไม่มีใครเหนือกว่า ไม่มีใครด้อยกว่า แต่ก็ไม่มีใครเท่ากันเช่นกัน ผู้คนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาที่เปรียบมิได้

You are searching the world for treasure, but the real treasure is Yourself.- Rumi
คุณกำลังค้นหาสมบัติทั้งโลก แต่สมบัติที่แท้จริงคือตัวคุณเอง

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.-Ralph Waldo Emerson
การเป็นตัวของตัวเอง ในโลกที่พยายามทำสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลา คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

When you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others.-Peace Pilgrim
เมื่อคุณพบความสงบในตัวเอง คุณจะกลายเป็นคนประเภทที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ

We should all start to live before we get too old.Fear is stupid.So are regrets.-Marilyn Monroe
เราทุกคนควรเริ่มต้นชีวิตก่อนที่จะแก่เกินไป ความกลัวเป็นเรื่องโง่ ความเสียใจก็เช่นกัน

What you become is the result of what you do today.
สิ่งที่คุณเป็น เป็นผลมาจากสิ่งที่คุณทำในวันนี้

Good things come to those who believe, better things come to those who are patient, and the best things come to those who don’t give up.
สิ่งที่ดีจะมาหาคนที่เชื่อ สิ่งที่ดีกว่าจะมาหาคนที่อดทน และสิ่งที่ดีที่สุดจะมาหาคนที่ไม่ยอมแพ้

I have found that if you love life, life will love you back.-The Secret
ฉันพบว่าถ้าคุณรักชีวิต ชีวิตก็จะรักคุณตอบ

You don’t have to be great to get started, but you have to get started to be great.-Les Brown
คุณไม่จำเป็นต้องเก่งในการเริ่มต้น แต่คุณต้องเริ่มต้นเพื่อที่จะเก่ง

When we strive to become better than we are, everything around us becomes better, too.-Paulo Coelho
เมื่อเราพยายามทำให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ทุกสิ่งรอบตัวเราจะดีขึ้นด้วย

แนะนำ : 30 แคปชั่นอกหัก เศร้า ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 20 ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 คําให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ ยาว ๆ

Don’t ever give up on what makes you truly happy.-Jonathan Landsman
อย่ายอมแพ้ในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริง

Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other one thing.-Abraham Lincoln
จำไว้เสมอว่าความตั้งใจของคุณที่จะประสบความสำเร็จนั้น สำคัญกว่าสิ่งอื่นใด

If you can change your mind, you can change your life.- William James
ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดได้ คุณก็เปลี่ยนชีวิตได้

Always make a total effort, even when the odds are against you.-Arnold Palmer
พยายามอย่างเต็มที่เสมอ แม้ในเวลาที่มีโอกาสไม่สู้ดีนัก

A mind is like a parachute, it doesn’t work if it isn’t open.-Rumi
จิตใจก็เหมือนร่มชูชีพ มันจะไม่ทำงานถ้าไม่เปิด

Amateurs sit and wait for inspiration, the rest of us just get up and go to work.-Stephen King
มือสมัครเล่นนั่งรอแรงบันดาลใจ ส่วนพวกเราที่เหลือ ก็แค่ลุกขึ้นไปทำงาน

Confidence comes not from always being right but from not fearing to be wrong.-Peter T. McIntyre
ความมั่นใจไม่ได้มาจากการถูกเสมอ แต่มาจากการไม่กลัวที่จะผิด

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them.
สิ่งดี ๆ มาหาคนที่รอคอย แต่สิ่งดีกว่า มาหาคนที่ออกไปหามัน

Be careful with your words, because once they’ve been said, they can only be forgiven.But they won’t forget it.
ระวังคำพูดของคุณให้ดี เพราะเมื่อพูดออกไปแล้ว จะได้รับการอภัยเท่านั้น แต่พวกเขาจะไม่ลืมมัน

Don’t let ambition get so far ahead that it loses sight of the job at hand.-William Feather
อย่าปล่อยให้ความทะเยอทะยาน ไปไกลจนมองไม่เห็นงานที่ทำอยู่

Don’t hangout with people who make you feel like you’re alone.
อย่าไปเที่ยวกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียว

The quality of your thinking determines the quality of your life.-AR Bernard
คุณภาพความคิดของคุณ กำหนดคุณภาพชีวิตของคุณ

You cannot grow unless you are willing to change.
คุณไม่สามารถเติบโตได้ เว้นแต่คุณจะเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง

Every time you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing.-Mother Teresa
ทุกครั้งที่คุณยิ้มให้ใคร มันคือการแสดงความรัก เป็นของขวัญให้กับคนนั้น เป็นสิ่งที่สวยงาม

Weakness of attitude becomes weakness of character.-Albert Einstein
ความอ่อนแอของทัศนคติ กลายเป็นความอ่อนแอของอุปนิสัย

Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.- Robert Kennedy
เฉพาะผู้ที่กล้าที่จะล้มเหลวอย่างมากเท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างมาก

Be a light, not a judge.Be a model, not a critic.- Stephen R. Covey
จงเป็นแสงสว่าง ไม่ใช่ผู้พิพากษา จงเป็นแบบอย่าง ไม่ใช่นักวิจารณ์

Only you can control your happiness.
คุณเท่านั้นที่ควบคุมความสุขของคุณได้

Once you learn how to be happy, you won’t tolerate being around people who make you feel anything less.
เมื่อคุณเรียนรู้วิธีที่จะมีความสุขแล้ว คุณจะไม่ยอมทนอยู่กับคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่อีกต่อไป

แนะนำ : 20 ประโยคสร้างแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 แคปชั่น ความรักซึ้ง ๆ หวาน ๆ แบบผู้ใหญ่
แนะนำ : 50 แคปชั่น คำคม อกหัก น้อยใจใครจะรู้
แนะนำ : 20 แคปชั่น Move on ภาษาอังกฤษ