Mon. May 20th, 2024

Move on.Where there is a hope, there is a way.-Invajy
เดินหน้าต่อไป ที่ใดมีความหวัง ที่นั่นมีหนทาง

Moving on doesn’t take a day.
การก้าวต่อไปไม่ได้ใช้เวลาเพียงวันเดียว

Moving on doesn’t mean you forget about things, it just means you have to accept what happened and continue living.-Erza Scarlet
การเดินหน้าต่อไปไม่ได้หมายความว่าคุณลืมเรื่องต่าง ๆ แต่หมายความว่าคุณต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและใช้ชีวิตต่อไป

Courage is not the absence of fear, but simply moving on with dignity despite that fear.- Pat Riley
ความกล้าหาญไม่ใช่การปราศจากความกลัว แต่เป็นเพียงการก้าวต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรีแม้จะมีความกลัวนั้น

Life is about making the right decisions and moving on.-Josh Rayburn
ชีวิตคือการตัดสินใจที่ถูกต้องและก้าวต่อไป

Sometimes you have to move on without certain people.
บางครั้งคุณต้องเดินต่อไป โดยปราศจากบางคน

Forgive yourself for your faults and your mistakes and move on.-Les Brown
ให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดและความผิดพลาดของคุณ แล้วก้าวต่อไป

If you keep working at it, if you keep moving forward, you will achieve what you want.- Leigh Shulman
ถ้าคุณพยายามต่อไป ถ้าคุณเดินหน้าต่อไป คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการ

Even if you fall on your face, you’re still moving forward.-Victor Kiam
แม้จะล้มลง่จนหน้ากระแทกพื้น คุณก็ยังต้องก้าวต่อไป

Life is like riding a bicycle.To keep your balance you must keep moving.- Albert Einstein
ชีวิตก็เหมือนการขี่จักรยาน เพื่อรักษาสมดุลของคุณ คุณต้องเคลื่อนไหวต่อไป

Sometimes you have to take a step back to move forward. -Erika Taylor
บางครั้งคุณต้องถอยหลังหนึ่งก้าว เพื่อก้าวไปข้างหน้า

Let go of the thoughts that don’t make you strong.-Karen Salmansohn
จงปล่อยวางความคิดที่ไม่ทำให้คุณเข้มแข็ง

แนะนำ : 30 แคปชั่นอกหัก เศร้า ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 20 ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 คําให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ ยาว ๆ

We must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us.-Joseph Campbell
เราต้องเต็มใจที่จะละทิ้งชีวิตที่เราวางแผนไว้ เพื่อที่จะมีชีวิตที่รอเราอยู่

You don’t always need a plan.Sometimes you just need to breathe, trust, let go and see what happens.-Mandy Hale
คุณไม่จำเป็นต้องมีแผนเสมอไป บางครั้งคุณแค่ต้องหายใจ เชื่อใจ ปล่อยวาง แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น

Forgiveness means to let go of hatred, instead of allowing it to eat at you.-Invajy
การให้อภัยหมายถึงการปล่อยวางความเกลียดชัง แทนที่จะปล่อยให้มันกัดกินคุณ

I can enjoy anywhere, and I can leave it.Life is about moving on.-Waris Dirie
ฉันสนุกได้ทุกที่และฉันก็ทิ้งมันไปได้ ชีวิตคือการก้าวต่อไป

You are responsible for your life.You can’t keep blaming somebody else for your dysfunction.Life is really about moving on.-Oprah Winfrey
คุณต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณ คุณไม่สามารถโทษคนอื่น สำหรับความผิดปกติของคุณได้ ชีวิตคือการก้าวต่อไป

Laughter gives us distance.It allows us to step back from an event, deal with it and then move on.-Bob Newhart
การหัวเราะทำให้เรามีระยะห่าง มันช่วยให้เราถอยห่างจากเหตุการณ์หนึ่ง จัดการกับมัน แล้วเดินหน้าต่อไป

You don’t need strength to let go of something.What you really need is understanding.-Guy Finley
คุณไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเพื่อปล่อยวางบางสิ่ง สิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ คือความเข้าใจ

Keep planting and sowing, living and knowing: beautiful things take time, and everything will be fine.-Morgan Harper Nichols
จงปลูกและหว่านเมล็ดพันธุ์ต่อไป ใช้ชีวิตและเรียนรู้ สิ่งสวยงามต้องใช้เวลา และนั่นไม่เป็นไร

แนะนำ : 20 ประโยคสร้างแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 แคปชั่น ความรักซึ้ง ๆ หวาน ๆ แบบผู้ใหญ่
แนะนำ : 50 แคปชั่น คำคม อกหัก น้อยใจใครจะรู้
แนะนำ : 20 แคปชั่น Move on ภาษาอังกฤษ