Tue. Jul 16th, 2024

Your mental outlook determines what type of attitude you will have.
ทัศนคติของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะมีทัศนคติแบบไหน

Life is always easier when you are feeling upbeat.
ชีวิตจะง่ายขึ้นเสมอเมื่อคุณรู้สึกเบิกบาน

Excellence is not a skill, it’s an attitude.-Ralph Marston
ความเป็นเลิศไม่ใช่ทักษะ แต่เป็นทัศนคติ

Motivation determines what you do.
แรงจูงใจกำหนดสิ่งที่คุณทำ

Never regret whatever happen in life.Good things give you happiness and bad things give you learning.-Invajy
อย่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต เรื่องดี ๆ จะทำให้คุณมีความสุข เรื่องร้าย ๆ จะทำให้คุณได้เรียนรู้

The scariest moment is always just before you start.-Stephen King
ช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุด มักจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่ม

Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go.-TS Eliot
เฉพาะผู้ที่เสี่ยงที่จะไปไกลเกินไปเท่านั้น ที่จะรู้ว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหน

Never confuse a single defeat with a final defeat.-F. Scott Fitzgerald
อย่าสับสนระหว่างความพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียว กับความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้าย

Happiness is not necessarily the absence of sufferings, It is the presence of peace of mind.-Invajy
ความสุขไม่จำเป็นต้องปราศจากความทุกข์ แต่คือความสงบของจิตใจ

แนะนำ : 30 แคปชั่นอกหัก เศร้า ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 20 ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 คําให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ ยาว ๆ

There are no secrets to success.It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.-Colin Powell
ไม่มีเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ เป็นผลมาจากการเตรียมตัว การทำงานหนัก และการเรียนรู้จากความล้มเหลว

Convince yourself that you have the power to be all what you wish to be.
โน้มน้าวใจตนเอง ว่าคุณมีพลังที่จะเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น

Happiness is not the absence of problems, it’s the ability to deal with them.-Steve Maraboli
ความสุขไม่ใช่การไม่มีปัญหา แต่เป็นความสามารถในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น

If you are not willing to learn, no one can help you.If you are determined to learn, no one can stop you.-Zig Ziglar
หากคุณไม่เต็มใจที่จะเรียนรู้ก็ไม่มีใครช่วยคุณได้ หากคุณมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ ไม่มีใครหยุดคุณได้

Never perceive anything as being inevitable or predestined.The only absolute is uncertainty.-Lionel Suggs
อย่ามองว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือถูกกำหนดไว้แล้ว สิ่งเดียวที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน

The truest indication of gratitude is to return what you are grateful for.-Richard Paul Evans
การแสดงความรู้สึกขอบคุณที่แท้จริงที่สุด คือการตอบแทนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ

The very purpose of our life is to seek happiness.-Dalai Lama
จุดมุ่งหมายในชีวิตของเรา คือการแสวงหาความสุข

A failure establishes only this, that our determination to succeed was not strong enough.-John Christian Bovee
ความล้มเหลวเป็นเพียงการพิสูจน์ว่า ความมุ่งมั่นของเราที่จะประสบความสำเร็จนั้น ไม่แข็งแกร่งพอ

Your future is created by what you do today, not tomorrow.
อนาคตของคุณสร้างขึ้นจากสิ่งที่คุณทำในวันนี้ ไม่ใช่พรุ่งนี้

I thank all those who laughed at my dreams;you taught me to grow respecting other people’s struggles — Paulo Coelho
ฉันขอบคุณทุกคนที่หัวเราะเยาะความฝันของฉัน คุณสอนให้ฉันเคารพการต่อสู้ของคนอื่นมากขึ้น

You can’t change what’s going on around you until you start changing what’s going on within you.
คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณได้ จนกว่าคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณ

แนะนำ : 20 ประโยคสร้างแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 แคปชั่น ความรักซึ้ง ๆ หวาน ๆ แบบผู้ใหญ่
แนะนำ : 50 แคปชั่น คำคม อกหัก น้อยใจใครจะรู้
แนะนำ : 20 แคปชั่น Move on ภาษาอังกฤษ