Mon. Jun 24th, 2024

About Me

Tipmoney24hr คือเว็บไซต์เกี่ยวกับการเงิน และวาไรตี้ ส่งเสริมการออมเงิน เพื่อให้ภาระหนี้สินและปัญหาการเงินของคุณบรรเทาเบาบางลงไปได้

นอกจากนี้ เราได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบัน ปัญหาการเงิน ปัญหาหนี้สินของคนไทย กลายเป็นปัญหาสังคมอย่างรวดเร็ว หลาย ๆ ครั้งมีการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด กลับกลายเป็นการสร้างปัญหาโดยไม่รู้ตัว กว่าจะรู้ก็อาจสายเกินแก้ เราจึงมีความพยายามนำเสนอตัวอย่างของปัญหาพร้อมทั้งวิธีแก้ไขเพื่อให้คุณได้พิจารณานำไปปรับใช้กันต่อไป

ที่สำคัญบทความที่เราเขียนขึ้นมา อาจเกิดจากประสบการณ์จริงของเรา และเกิดขึ้นจริงในสังคม จึงไม่อาจเอาไปเทียบเคียงกับปัญหาจริง ๆ ของท่านได้ 100% เพราะอาจมีความต่างในรายละเอียดที่ลึกลงไปอีกได้

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ Tipmoney24hr จะจุดประกายเล็ก ๆ ในการออมเงิน การแก้ปัญหาการเงินของท่านได้