Mon. Jun 24th, 2024

Love is something we all would have experienced at some point of our lives.
ความรัก เป็นสิ่งที่เราทุกคนเคยประสบมาในช่วงหนึ่งของชีวิต

True love may lead you to accept your partner just the way he or she actually is.
ความรักที่แท้จริง อาจทำให้คุณยอมรับคู่ของคุณ ในแบบที่เขาหรือเธอเป็น

Every relationship is unique.
ทุกความสัมพันธ์นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Do your best, and be willing to apologize when you make mistakes.
ทำให้ดีที่สุด และเต็มใจที่จะขอโทษเมื่อคุณทำผิดพลาด

Stay honest and authentic.
จงซื่อสัตย์และจริงใจ

Love can be shown even through small acts.
ความรักสามารถแสดงออกได้ แม้ผ่านการกระทำเล็กๆ น้อยๆ

Happiness of the loved one is more important than one’s own happiness.
ความสุขของคนที่รัก สำคัญกว่าความสุขของตัวเอง

Follow your heart.
จงทำตามหัวใจของคุณ

I am so lucky to have you by my side.Everything you do for me never goes unnoticed.
ฉันโชคดีมากที่มีคุณอยู่เคียงข้างฉัน ทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อฉัน ไม่เคยมีใครสังเกตเห็น

You gave my life meaning.
คุณทำให้ชีวิตฉันมีความหมาย

I’ve never missed anyone as I miss you.
ฉันไม่เคยคิดถึงใคร เท่าฉันคิดถึงคุณ

แนะนำ : 20 ประโยคสร้างแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 แคปชั่น ความรักซึ้ง ๆ หวาน ๆ แบบผู้ใหญ่
แนะนำ : 50 แคปชั่น คำคม อกหัก น้อยใจใครจะรู้
แนะนำ : 20 แคปชั่น Move on ภาษาอังกฤษ

You give my life meaning, you are the reason I smile.
คุณทำให้ชีวิตฉันมีความหมาย คุณคือเหตุผลที่ฉันยิ้ม

My love for you doesn’t make me feel small though, it makes me feel powerful and new.
ความรักของฉันที่มีต่อคุณ ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกตัวเล็กลง แต่มันทำให้ฉันรู้สึกมีพลังและเป็นคนใหม่

Being with you has changed my outlook on love and life entirely.
การได้อยู่กับคุณ ได้เปลี่ยนทัศนคติต่อความรักและชีวิตของฉันไปอย่างสิ้นเชิง

Even when we know that nothing in this world is eternal, I know deep down that you and I will live together till eternity.
แม้ว่าเราจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เป็นนิรันดร์ แต่ฉันรู้ลึกได้ว่าคุณและฉันจะอยู่ร่วมกันตราบชั่วนิรันดร์

When something good happens to me, you’re the first person I want to tell.
เวลามีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นกับฉัน คุณคือคนแรกที่ฉันอยากบอก

I am lucky to be part of your life.
ฉันโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ

I now know true love exists.
ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ารักแท้มีอยู่จริง

My world feels dark when you’re not here.
โลกของฉันรู้สึกมืดมนเมื่อไม่มีคุณอยู่

I just wanted you to know how happy I am to have you in my life.
ฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่า ฉันมีความสุขแค่ไหนที่มีคุณในชีวิต

I promise to never leave you.
ฉันสัญญาว่าจะไม่ทิ้งคุณ

I want you to know that you are the most important thing in my life.
ฉันต้องการให้คุณรู้ว่า คุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของฉัน

Love is something that is expressed by actions and felt with the heart.
ความรักเป็นสิ่งที่แสดงออกด้วยการกระทำ และรู้สึกได้ด้วยใจ

My love will always warm you.
ความรักของฉันจะทำให้คุณอบอุ่นเสมอ

I will love you forever, and I will never fall out of love with you.
ฉันจะรักคุณตลอดไป และจะไม่มีวันหมดรักคุณ

You know and understand what I need in a way nobody else can.
คุณรู้และเข้าใจในสิ่งที่ฉันต้องการ ในแบบที่ไม่มีใครทำได้

I just wanted you to know how happy I am to have you in my life.
ฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่า ฉันมีความสุขแค่ไหนที่มีคุณในชีวิต

You are my inspiration and the reason why I smile.
คุณคือแรงบันดาลใจและเหตุผลที่ทำให้ฉันยิ้ม

In love there is no selfishness.
ในความรักไม่มีความเห็นแก่ตัว

Love is not something that stays constant.It has its phases of ups and downs, which is why love and relationships is always quite a hard concept to maintain on a lifelong basis.
ความรักไม่ใช่สิ่งที่คงอยู่ตลอดไป มันมีช่วงขึ้นและลง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมความรักและความสัมพันธ์ จึงเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างยากที่จะรักษาไว้ตลอดชีวิต

แนะนำ : 30 แคปชั่นอกหัก เศร้า ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 20 ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 คําให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ ยาว ๆ