Mon. Jun 24th, 2024

Weak people revenge.Strong people forgive.Intelligent People Ignore.-Albert Einstein
คนอ่อนแอจะแก้แค้น คนเข้มแข็งจะให้อภัย คนฉลาดจะเพิกเฉย

Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are.-John Wooden
จงใส่ใจกับตัวตนของคุณมากกว่าชื่อเสียง เพราะตัวตนของคุณคือสิ่งที่คุณเป็น ในขณะที่ชื่อเสียงของคุณเป็นเพียงสิ่งที่คนอื่นคิดว่าคุณเป็น

In a world filled with hate, we must still dare to hope.Michael Jackson
ในโลกที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง เรายังต้องกล้าที่จะหวัง

Most folks are as happy as they make up their minds to be.-Abraham Lincoln
คนส่วนใหญ่มีความสุขเท่าที่พวกเขาตัดสินใจ

Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will.-Zig Ziglar
การคิดบวกจะช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ดีกว่าการคิดลบ

You can cut all the flowers but you cannot keep spring from coming.-Pablo Neruda
คุณสามารถตัดดอกไม้ทั้งหมดได้ แต่คุณไม่สามารถขัดขวางฤดูใบไม้ผลิได้

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears.-Les Brown
พวกเราหลายคนไม่ได้ใช้ชีวิตตามความฝัน เพราะเราใช้ชีวิตด้วยความกลัว

Our greatest weakness lies in giving up.The most certain way to succeed is always to try just one more time.-Thomas A. Edison
จุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือการยอมแพ้ วิธีที่จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนที่สุดคือการพยายามอีกครั้งหนึ่งเสมอ

No one has ever become poor by giving.-Anne Frank
ไม่มีใครยากจนจากการให้

แนะนำ : 20 ประโยคสร้างแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 แคปชั่น ความรักซึ้ง ๆ หวาน ๆ แบบผู้ใหญ่
แนะนำ : 50 แคปชั่น คำคม อกหัก น้อยใจใครจะรู้
แนะนำ : 20 แคปชั่น Move on ภาษาอังกฤษ

No matter what people tell you, words and ideas can change the world.-Robin Williams
ไม่ว่าใครจะบอกคุณอย่างไร คำพูดและความคิดก็สามารถเปลี่ยนโลกได้

Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.-Steve Jobs
อย่าให้เสียงความคิดเห็นของผู้อื่น มากลบเสียงภายในใจของคุณเอง

If you have good thoughts they will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely.-Roald Dahl
หากคุณมีความคิดที่ดี สิ่งเหล่านี้จะเปล่งประกายออกมาจากใบหน้าของคุณเหมือนแสงตะวัน และคุณจะดูน่ารักอยู่เสมอ

Change your thoughts and you change your world.-Norman Vincent Peale
เปลี่ยนความคิดของคุณ และคุณก็จะเปลี่ยนโลกของคุณ

Do not be embarrassed by your failures, learn from them and start again.-Richard Branson
อย่าอายกับความล้มเหลว เรียนรู้จากความล้มเหลว แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

The more you like yourself, the less you are like anyone else, which makes you unique.-Walt Disney
ยิ่งคุณชอบตัวเองมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งไม่เหมือนคนอื่นเท่านั้น ซึ่งทำให้คุณไม่เหมือนใคร

If there is no struggle, there is no progress.-Frederick Douglass
หากไม่มีการต่อสู้ ก็ไม่มีความก้าวหน้า

Don’t aim for success if you want it;just do what you love and believe in, and it will come naturally.-David Frost
อย่าตั้งเป้าไปที่ความสำเร็จหากคุณต้องการ แค่ทำในสิ่งที่คุณรักและศรัทธา แล้วมันจะเป็นไปตามธรรมชาติ

Love yourself.It is important to stay positive because beauty comes from the inside out.-Jenn Proske
จงรักตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องคิดบวก เพราะความงามมาจากภายในสู่ภายนอก

Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.-Mother Teresa
จงซื่อสัตย์ในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะความเข้มแข็งของคุณอยู่ในสิ่งเหล่านั้น

Run when you can, walk if you have to, crawl if you must.-Dean Karnazes
วิ่งเท่าที่ทำได้ เดินถ้าจำเป็น คลานถ้าจำเป็น แค่อย่ายอมแพ้

แนะนำ : 30 แคปชั่นอกหัก เศร้า ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 20 ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 คําให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ ยาว ๆ