Mon. Jun 24th, 2024

Tag: เชื้อไวรัสโควิด-19

ธ.ไทยพาณิชย์ เปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า จากผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด-19

จากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในปัจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เร่งระดมช่วยเหลือลูกค้า โดยการเปิดศูนย์ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อลูกค้า ตลอดทั้ง 7 วัน(ไม่มีวันหยุด) รวมถึงเพิ่มช่องทางขอรับความช่วยเหลือจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

“ออมสิน-ธ.ก.ส.” ปล่อยกู้ดอกเบี้ยพิเศษ 0.1% อุ้มลูกจ้างรายวัน จากผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด-19

กระทรวงการคลังได้เตรียมชุดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 ซึ่งนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า