Mon. Jun 24th, 2024

Tag: เจรจาต่อรองหนี้

รับมือกับหมายศาล หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล และข้อระวังการถูกยึดทรัพย์

ในบทความนี้ จะพูดถึงวิธีการนับอายุความ เพราะหากเรานับเป็นและนับถูกต้อง ก็จะทำให้ไม่ต้องจ่ายหนี้เลยสักบาทเดียว ซึ่งส่วนนี้ก็ต้องไปเขียนคำขอต่อสู้ในศาล เพื่อให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชนะ แต่หากเป็นหนี้ที่ยังไม่หมดอายุความ และเราไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ซึ่งมีบางเรื่องที่เราต้องระวัง มิเช่นนั้น หนี้หลักหมื่นอาจทำให้สูญบ้านทั้งหลังไปเลยก็ได้ … ไปอ่านกันเลยค่ะ

5 สาเหตุ ทำไมจึงเกิดกระบวนการ Hair Cut หนี้ (เจรจาขอส่วนลดกับเจ้าหนี้)

การทำ Hair cut หนี้ คือการที่ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตกลงที่จะเจรจากัน ในเรื่องของยอดหนี้ที่ค้างกันมานาน ว่าจะลดให้มากน้อยแค่ไหน เป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยยึดหนี้ค้าง ณ วันที่เจรจาเป็นหลัก เจ้าหนี้จะเป็นผู้เสนอตัวเลขมาให้กับลูกหนี้ ว่าจะลดให้เท่าไรหรือแจ้งเป็นเปอร์เซนต์มาให้ แต่ส่วนใหญ่ก็จะคำนวณเป็นยอดตัวเลขมาให้เลย