Mon. May 20th, 2024

Tag: อุบัติเหตุ

5 สาเหตุ ทำไมจึงเกิดกระบวนการ Hair Cut หนี้ (เจรจาขอส่วนลดกับเจ้าหนี้)

การทำ Hair cut หนี้ คือการที่ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตกลงที่จะเจรจากัน ในเรื่องของยอดหนี้ที่ค้างกันมานาน ว่าจะลดให้มากน้อยแค่ไหน เป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยยึดหนี้ค้าง ณ วันที่เจรจาเป็นหลัก เจ้าหนี้จะเป็นผู้เสนอตัวเลขมาให้กับลูกหนี้ ว่าจะลดให้เท่าไรหรือแจ้งเป็นเปอร์เซนต์มาให้ แต่ส่วนใหญ่ก็จะคำนวณเป็นยอดตัวเลขมาให้เลย