Mon. Jun 24th, 2024

Tag: หมายฟ้องจากศาล

รับมือกับหมายศาล หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล และข้อระวังการถูกยึดทรัพย์

ในบทความนี้ จะพูดถึงวิธีการนับอายุความ เพราะหากเรานับเป็นและนับถูกต้อง ก็จะทำให้ไม่ต้องจ่ายหนี้เลยสักบาทเดียว ซึ่งส่วนนี้ก็ต้องไปเขียนคำขอต่อสู้ในศาล เพื่อให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชนะ แต่หากเป็นหนี้ที่ยังไม่หมดอายุความ และเราไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ซึ่งมีบางเรื่องที่เราต้องระวัง มิเช่นนั้น หนี้หลักหมื่นอาจทำให้สูญบ้านทั้งหลังไปเลยก็ได้ … ไปอ่านกันเลยค่ะ