Tue. Jul 16th, 2024

Tag: หมายบังคับคดี

5 ข้อต้องรู้ กรมบังคับคดี จะยึดทรัพย์แบบไหนได้บ้าง

การยึดทรัพย์ มีรายละเอียดที่ลูกหนี้ต้องรู้ไว้ เพราะมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ใช่ว่าเห็นเจ้าพนักงานบังคับคดีแสดงตนพร้อมเอกสาร ก็ปล่อยให้เค้ายึดเอาทรัพย์สินไปง่าย ๆ เพราะยังมีเงื่อนไขของความเป็นเจ้าของทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่สามารถยึดทรัพย์สินเอาไปได้ ถ้าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข