Tue. Jul 16th, 2024

Tag: ปัญหาการเงิน

5 ข้อต้องทำ หลังได้รับอนุมัติสินเชื่อ เพื่อป้องกันปัญหาบานปลาย

เชื่อว่ามากกว่า 95% ไม่มีใครหรอกอยากเป็นหนี้  แล้วอีก 5% ชอบเป็นหนี้งั้นรึ? คำตอบคือ “ไม่น่าจะใช่” เอาแบบกลาง ๆ จะเป็นในเรื่องของการลงทุนมากกว่า หากกิจการดำเนินไปตามที่วางแผนเอาไว้ ก็เอากำไรไปชำระหนี้ ซึ่งเราจะไม่พูดถึง เพราะไกลตัวไปมาก…