Mon. Jun 24th, 2024

Tag: ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.ไทยพาณิชย์ เปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า จากผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด-19

จากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในปัจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เร่งระดมช่วยเหลือลูกค้า โดยการเปิดศูนย์ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อลูกค้า ตลอดทั้ง 7 วัน(ไม่มีวันหยุด) รวมถึงเพิ่มช่องทางขอรับความช่วยเหลือจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย