Sat. Apr 20th, 2024

Tag: ขายทอดตลาด

รับมือกับหมายศาล หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล และข้อระวังการถูกยึดทรัพย์

ในบทความนี้ จะพูดถึงวิธีการนับอายุความ เพราะหากเรานับเป็นและนับถูกต้อง ก็จะทำให้ไม่ต้องจ่ายหนี้เลยสักบาทเดียว ซึ่งส่วนนี้ก็ต้องไปเขียนคำขอต่อสู้ในศาล เพื่อให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชนะ แต่หากเป็นหนี้ที่ยังไม่หมดอายุความ และเราไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ซึ่งมีบางเรื่องที่เราต้องระวัง มิเช่นนั้น หนี้หลักหมื่นอาจทำให้สูญบ้านทั้งหลังไปเลยก็ได้ … ไปอ่านกันเลยค่ะ

5 ข้อต้องรู้ กรมบังคับคดี จะยึดทรัพย์แบบไหนได้บ้าง

การยึดทรัพย์ มีรายละเอียดที่ลูกหนี้ต้องรู้ไว้ เพราะมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ใช่ว่าเห็นเจ้าพนักงานบังคับคดีแสดงตนพร้อมเอกสาร ก็ปล่อยให้เค้ายึดเอาทรัพย์สินไปง่าย ๆ เพราะยังมีเงื่อนไขของความเป็นเจ้าของทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่สามารถยึดทรัพย์สินเอาไปได้ ถ้าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข