Mon. Jun 24th, 2024

Tag: การออมเงิน

7 สิ่งที่คุณไม่เคยเห็นความสำคัญของการออมเงิน

ทำไมต้องออมเงิน? เชื่อไหมว่า มีคนพูดประโยคนี้ ไม่แน่ใจว่า พูดเพราะแค่สนุกปาก หรือออกมาจากความรู้สึกกันแน่ แต่ฟังแล้วรู้สึกของขึ้น…!!  ถ้าเราไม่ออมเงินหรือไม่เอามันไปลงทุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมา แล้วชีวิตของเราในวันที่ฉุกเฉินจะเป็นยังไง ในวันที่เราดูแลตัวเองไม่ได้ แต่เราก็ต้องใช้เงิน เพื่อให้คนที่มาดูแลเค้ามีไว้ใช้จ่ายกับตัวเรานั่นแหละ และอีกสารพัดปัญหาที่เราไม่ได้อยากให้มันเกิด แต่ก็ต้องหาเงินมาแก้ปัญหานั้นอยู่ดี เราไปดูกันว่ามีอะไรที่ทำให้คนเรา ไม่คิดที่จะออมเงินหรือไม่มีเงินเก็บกัน

5 ข้อ ปฏิวัตินิสัยการออมที่หายไปให้กลับคืนมา

เรายังพอจะจำความรู้สึกที่เราเริ่มหาเงิน หรือมีเงินเดือนครั้งแรก ๆ ได้ไหม ตอนนั้นน่าจะยังเด็กกันมาก ด้วยความที่เรายังเป็นเด็ก ความอยากได้ข้าวของต่าง ๆ มันล้นหัวไปหมด ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน ก็มักจะสั่งสอนเราว่า ให้รู้จักใช้ รู้จักเก็บ รู้จักออม ใช้เงินอย่างประหยัด เพราะต้องมีเงินเก็บไว้ใช้ยามแก่เฒ่าด้วย สูตรสำเร็จที่บอกต่อ ๆ กันมา และทำได้ง่ายมากก็คือ ให้ออมก่อนใช้เสมอ แต่ส่วนใหญ่จะทำกันไม่ค่อยได้หรอก