Tue. Jul 16th, 2024

Tag: การลงทุน

5 ข้อ ปฏิวัตินิสัยการออมที่หายไปให้กลับคืนมา

เรายังพอจะจำความรู้สึกที่เราเริ่มหาเงิน หรือมีเงินเดือนครั้งแรก ๆ ได้ไหม ตอนนั้นน่าจะยังเด็กกันมาก ด้วยความที่เรายังเป็นเด็ก ความอยากได้ข้าวของต่าง ๆ มันล้นหัวไปหมด ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน ก็มักจะสั่งสอนเราว่า ให้รู้จักใช้ รู้จักเก็บ รู้จักออม ใช้เงินอย่างประหยัด เพราะต้องมีเงินเก็บไว้ใช้ยามแก่เฒ่าด้วย สูตรสำเร็จที่บอกต่อ ๆ กันมา และทำได้ง่ายมากก็คือ ให้ออมก่อนใช้เสมอ แต่ส่วนใหญ่จะทำกันไม่ค่อยได้หรอก