Mon. Jun 24th, 2024

We all have that special person in our lives who means the world to us and whom we cannot stop thinking and caring about.
เราทุกคนมีคนพิเศษในชีวิตของเรา ที่มีความหมายต่อโลกของเรา และเป็นคนที่เราไม่สามารถหยุดคิดและห่วงใยได้

No one can take your place in my heart and nothing can hold us apart, you’re all that matter to me and I’ll keep caring for you.
ไม่มีใครสามารถแทนที่คุณในหัวใจของฉัน และไม่มีอะไรสามารถแยกเราออกจากกัน คุณคือทั้งหมดที่สำคัญสำหรับฉัน และฉันจะดูแลคุณต่อไป

My world revolves around yours and I’m glad you’re all I’ve got.
โลกของฉันหมุนรอบตัวคุณ และฉันดีใจที่คุณเป็นทุกอย่างของฉัน

You make my world shine like the stars and all I can ever do is to be grateful for a lover like you.I care about you, sweetheart.
คุณทำให้โลกของฉันส่องแสงเหมือนดวงดาว สิ่งที่ฉันทำได้คือขอบคุณสำหรับคนรักเช่นคุณ ฉันเป็นห่วงคุณนะที่รัก

You make me feel loved in the purest way.I couldn’t have asked for any better!.I care about you, honey.
คุณทำให้ฉันรู้สึกรักอย่างบริสุทธิ์ใจ ฉันจะไม่ขอให้ดีไปกว่านี้แล้ว! ฉันเป็นห่วงคุณนะที่รัก

You’re the best part of my story because you bring so much joy and laughter to my heart.You’re the one I care about, baby.
คุณเป็นส่วนที่ดีที่สุดในเรื่องราวของฉัน เพราะคุณนำความสุขและเสียงหัวเราะมาสู่หัวใจของฉัน คุณคือคนที่ฉันห่วงใย ที่รัก

You’re all that I need to make my day sparkle.You’re the one my heart beats for!.I care about you, honey.
คุณคือทั้งหมดที่ฉันต้องการเพื่อทำให้วันของฉันสดใส คุณคือคนที่หัวใจฉันเต้นแรง! ฉันเป็นห่วงคุณนะที่รัก

I can’t imagine what my life will be without you, just like a man without his heart.You’re the one I care for, sweety.
ฉันนึกไม่ออกเลย ว่าชีวิตฉันจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีคุณ ฉันคงเหมือนคนไม่มีหัวใจ คุณคือคนที่ฉันห่วงใย ที่รัก

แนะนำ : 20 ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษ

แนะนำ : 30 คําให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ ยาว ๆ

แนะนำ : 20 แคปชั่น Move on ภาษาอังกฤษ

Nothing is closer to my heart than your love.You own my heart and I cherish yours.I care about you, babe.
ไม่มีอะไรใกล้หัวใจของฉันมากกว่าความรักของคุณ คุณเป็นเจ้าของหัวใจของฉันและฉันก็รักคุณ ฉันเป็นห่วงคุณ ที่รัก

Words can’t describe what I feel for you coz there are mere letters, only my heart can say it with its beat!.I care about you, sweety.
คำพูดไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ฉันรู้สึกกับคุณได้ เพราะมันมีแค่ตัวอักษร มีเพียงหัวใจของฉันเท่านั้น ที่พูดมันออกมาตามจังหวะของมันได้! ฉันเป็นห่วงคุณนะที่รัก

No one understands what my heart says to you because it says it in a language of love.I care about you, sweetheart.
ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่หัวใจของฉันพูดกับคุณ เพราะมันพูดด้วยภาษาแห่งความรัก ฉันเป็นห่วงคุณนะที่รัก

Sometimes I imagine how my days will be without you to complete it and I end up shutting my mind to such thoughts because they bring tears to my eyes!.I care about you, honey.
บางครั้งฉันก็จินตนาการว่า วันเวลาของฉันจะเป็นอย่างไรหากไม่มีคุณมาเติมเต็ม และมันก็จบลงด้วยการหยุดความคิดเช่นนี้ เพราะมันทำให้ฉันน้ำตาไหล! ฉันเป็นห่วงคุณนะที่รัก

Love is a compliment, makes the incomplete complete and that’s what your love has done to me.You’re the one Iove and care about, my love.
ความรักเป็นคำชม ทำให้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์นั้นสมบูรณ์ และนั่นคือความรักของคุณที่มีต่อฉัน คุณคือคนที่ฉันรักและห่วงใย ที่รัก

Out all the happenings of the day, you’re always the best thing happening for me and I always look forward to spending each day of my life with you.I care about you, babe.
จากสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับฉันเสมอ และฉันรอคอยที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันร่วมกับคุณ ฉันเป็นห่วงคุณ ที่รัก

I love you, no matter what!.This love is for us to keep.You’re the one I care about, sweetheart.
ฉันรักคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น! รักนี้มีไว้ให้เรารักษา คุณคือคนที่ฉันห่วงใย ที่รัก

I’m always thinking about you and it’s not just that you’re handsome but your face and your smile melt my heart.
ฉันคิดถึงคุณเสมอ ไม่ใช่แค่ใบหน้าที่ดูดีของคุณ แต่ใบหน้าและรอยยิ้มของคุณทำให้ใจฉันละลาย

Take care of yourself.Have a safe trip.I’ll miss you.
ดูแลตัวเอง เดินทางปลอดภัย ฉันจะคิดถึงคุณ.

It takes so much strength to open up to someone.I hope you know that I am here for you whenever you need me.
ฉันต้องใช้ความแข็งแกร่งอย่างมาก ในการเปิดใจกับใครสักคน ฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่เพื่อคุณ ในทุกเวลาที่คุณต้องการ

You really make me happy and I want to make sure you feel the same way.
คุณทำให้ฉันมีความสุขจริง ๆ และฉันก็อยากจะแน่ใจว่าคุณรู้สึกแบบเดียวกัน

I hope you’re doing well, it’s been tough lately.I’m happy to know that you’re doing better now though.
ฉันหวังว่าคุณจะสบายดี ช่วงเวลานี้ค่อนข้างลำบาก ฉันดีใจที่รู้ว่าตอนนี้คุณดีขึ้นแล้ว

แนะนำ : 30 แคปชั่น ความรักซึ้ง ๆ หวาน ๆ แบบผู้ใหญ่

แนะนำ : 50 แคปชั่น คำคม อกหัก น้อยใจใครจะรู้

แนะนำ : 20 ข้อความห่วงใย ภาษาอังกฤษ

แนะนำ : 30 แคปชั่นอกหัก เศร้า ภาษาอังกฤษ