Mon. Jun 24th, 2024

I will try my best to make sure that you are happy each and every day.Please keep in mind that your happiness is my joy too!
ฉันจะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความสุขทุกวัน โปรดจำไว้ว่าความสุขของคุณ ก็คือความสุขของฉันเช่นกัน!

I always think about you and promise to take great care of you just as you have done to me.
ฉันคิดถึงคุณเสมอ และสัญญาว่าจะดูแลคุณอย่างดีเหมือนที่คุณเคยดูแลฉัน ฉันรักคุณ.

You have contributed immensely to my growth in many ways.I can never forget to pay back with so much love and care.So take good care of yourself, Dear!
คุณมีส่วนอย่างมากในการเติบโตของฉันในหลายๆ ด้าน ฉันไม่เคยลืมที่จะตอบแทนด้วยความรักและความห่วงใย ดังนั้นดูแลตัวเองให้ดี ที่รัก!

You do so much for everyone and might forget about your own happiness!Please take care of yourself!
คุณทำเพื่อทุกคนมากมายจนลืมนึกถึงความสุขของตัวเอง! โปรดดูแลตัวเองด้วย!

You are the one person who can truly make me happy, so please don’t forget to look after yourself.
คุณคือคนเดียวที่ทำให้ฉันมีความสุขได้อย่างแท้จริง ดังนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะ

During this tough time, please know that you are in my thoughts and prayers.
ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ โปรดรู้ว่าคุณอยู่ในความคิดและคำอธิษฐานของฉัน อย่าเครียดและดูแลตัวเองด้วย

Please don’t forget to look after yourself even when you are busy at work.
อย่าลืมดูแลตัวเอง แม้ว่าคุณจะยุ่งกับงาน

แนะนำ : 30 แคปชั่นอกหัก เศร้า ภาษาอังกฤษ

แนะนำ : 20 ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษ

แนะนำ : 30 คําให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ ยาว ๆ

แนะนำ : 20 แคปชั่น Move on ภาษาอังกฤษ

You are simply the best, and let me tell you, good things happen to good people.
คุณคือคนที่ดีที่สุด และฉันจะบอกคุณว่า สิ่งดี ๆ ย่อมเกิดขึ้นกับคนดี รักษาสุขภาพด้วยนะที่รัก

You put others before yourself, trying to ensure everyone is satisfied.Darling, try taking care of yourself first.
คุณให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนตัวคุณเอง พยายามทำให้ทุกคนพอใจ ที่รัก ลองดูแลตัวเองก่อนสิ

You have always been my strength.So, look after yourself because I never want to get weak.
คุณเป็นพลังของฉันเสมอ ดังนั้นดูแลตัวเองให้ดีเพราะฉันไม่อยากอ่อนแอ

Being your girl is just the most peaceful feeling.You have my sincere affection and concern.
การเป็นผู้หญิงของคุณ เป็นความรู้สึกที่สงบสุขที่สุด คุณมีความรักและความห่วงใยอย่างจริงใจให้ฉัน

You’re a good man who always puts others’ needs before his own.But right now, do look after yourself!
คุณเป็นคนดี ที่เห็นความต้องการของผู้อื่นมาก่อนความต้องการของตนเองเสมอ แต่ตอนนี้ดูแลตัวเองให้ดี!

You are my encouragement, whatever success I have recorded today is a result of your support for me.I will forever keep loving and caring for you.
คุณคือกำลังใจของฉัน ความสำเร็จใด ๆ ที่ฉันบันทึกไว้ในวันนี้ เป็นผลมาจากการสนับสนุนที่คุณมีให้กับฉัน ฉันจะรักและดูแลคุณตลอดไป

The thought of losing you is heart-wrenching.I’ll do whatever it takes to keep you in my life.
ความคิดที่จะสูญเสียคุณนั้นบีบหัวใจ ฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณอยู่ในชีวิตของฉัน

Since I’ve met you, I finally feel like I’m living.I wanna take care of you as much as you do.
ตั้งแต่ได้พบเธอ ในที่สุดฉันก็รู้สึกเหมือนมีชีวิต ฉันอยากดูแลคุณเหมือนที่คุณดูแลฉัน

I pray that the love and care we share between us keep growing.
ฉันภาวนาให้ความรักและความห่วงใยระหว่างเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

No one in the entire universe can make me half as happy as you do.Ensure your own well-being, please!
ไม่มีใครในโลกใบนี้ สามารถทำให้ฉันมีความสุขได้ครึ่งหนึ่งของคุณ โปรดมั่นใจในตัวคุณเอง!

Take my hand, follow my lead.Our lives as one are only just beginning, I swear to care for you every day.
จับมือฉัน เดินไปด้วยกัน ชีวิตเราเป็นเพียงการเริ่มต้น ฉันสัญญาว่าจะดูแลเธอในทุกวัน

Nothing can be more fulfilling than having you by my side.I hope you are looking after yourself well.
ไม่มีอะไรจะเติมเต็มได้มากไปกว่า การมีคุณอยู่เคียงข้างฉัน ฉันหวังว่าคุณจะดูแลตัวเองอย่างดี

My life is so much better and more worth it since you came along.Please be with me forever and take care.
ชีวิตของฉันดีขึ้นมากและคุ้มค่ามากขึ้น ตั้งแต่มีคุณเข้ามา โปรดอยู่กับฉันและดูแลกันตลอดไป

แนะนำ : 20 ประโยคสร้างแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ

แนะนำ : 30 แคปชั่น ความรักซึ้ง ๆ หวาน ๆ แบบผู้ใหญ่

แนะนำ : 50 แคปชั่น คำคม อกหัก น้อยใจใครจะรู้

แนะนำ : 20 ข้อความห่วงใย ภาษาอังกฤษ