Mon. Jun 24th, 2024

มาดูในเรื่องฮอต ๆ ของนักศึกษากันบ้าง ที่จะพูดถึงในบทความนี้คือ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)” ที่เด็ก ๆ มักจะตุกติกไม่จ่ายชำระ จนทำให้ผู้ค้ำประกันต้องเดือนร้อน บางคนกินอิ่ม นอนอุ่น กินหรู อยู่แพง โชว์หราในโลกออนไลน์ แต่กลับไม่สนใจจ่ายหนี้สินในส่วนนี้เลย ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่า คนค้ำประกันกำลังถูกยึดทรัพย์ แต่ก็ทำเป็นไม่สนใจใยดีได้ลงคอ

ตัวอย่างต่อไปนี้ จะซับซ้อนนิดหนึ่ง แต่พอหาคำตอบได้แล้ว ก็เป็นอันกระจ่าง แต่ก็เต็มไปด้วยความเห็นใจผู้ค้ำประกันอยู่ดี

  • นาย A ได้กู้เงิน กยศ. 2 ครั้ง มีผู้ค้ำประกัน 2 คน
  • นาย A ไม่จ่ายชำระหนี้
  • นาย A และผู้ค้ำประกันทั้ง 2 คน ถูกฟ้อง
  • ทั้ง 3 คนไปไกล่เกลี่ย โดยแยกหนี้ออกเป็น 2 ส่วน ยอดเงินตามที่ได้ทำสัญญาค้ำไว้
  • จากนั้นนาย A ก็ไม่ยอมจ่าย จนทำให้ผู้ค้ำประกัน 1 คนถูกสืบทรัพย์บังคับคดี และกำลังรอการยึดทรัพย์สิน

กรณีนี้มีคำถามว่า ผู้ค้ำประกันคนนี้ จะนำเงินไปจ่ายเฉพาะในส่วนที่ค้ำประกันไว้ได้หรือไม่ เพราะมียอดค้างชำระตามที่ได้ไกล่เกลี่ยในครั้งแรกแล้ว หรือว่าต้องจ่ายหมดทั้งก้อนใหญ่  เนื่องจากทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกันอีกคน ไม่สนใจที่จะจ่ายชำระใด ๆ เลย

จากคำถามด้านบน ตอบว่า “ได้” ไม่ต้องกังวลใจว่าต้องรับภาระทั้งหมด เพราะการไกล่เกลี่ยในครั้งนั้น ศาลท่านได้แยกจำนวนหนี้สินออกเป็น 2 ส่วนอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ค้ำประกัน ก็จะรับผิดชอบในส่วนของตัวเองเท่านั้น หากจำนวนเงินไม่มาก จะชำระทั้งก้อนครั้งเดียว ก็สามารถทำได้ แต่หากต้องการทยอยจ่ายก็สามารถทำการปรับโครงสร้างหนี้ได้เช่นกัน

ดังนั้น หากเรารู้แล้วว่า ทรัพย์สินกำลังจะถูกยึด ต้องรีบไปติดต่อเจ้าหนี้ที่ระบุในเอกสารทันที หรืออาจจะต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่บังคับคดีโดยตรง และต้องใช้คำว่า “ด่วนที่สุด” เพราะต้องยื่นเอกสารขอระงับการขายทอดตลาดให้ทันเวลาด้วย ไม่เช่นนั้น เราอาจจะต้องเสียทรัพย์สินไปจริง ๆ ก็ได้

หลังจากตกลงเรื่องการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ และกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเก็บเอกสารหลักฐานทุกอย่างเอาไว้ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในส่วนที่ระบุว่า เราจ่ายชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน เพราะเราสามารถนำเอกสารชุดนี้ไปฟ้องไล่เบี้ยกับผู้กู้ได้เต็มจำนวน และยังสามารถฟ้องผู้ค้ำประกันอีกคนได้ด้วย ในจำนวน 50%

ปัจจุบันมีการนำกฎหมายอายัดเงินเดือนมาใช้ ทำให้ความเสี่ยงของผู้ค้ำประกันลดลงไปได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังเบาใจไม่ได้ เพราะยังมีนักศึกษาจบใหม่อีกจำนวนมาก ที่เงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท ตามกฎหมายจะอายัดเงินเดือนไม่ได้

ดังนั้นสิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องระวังให้มากก็คือ หากได้รับจดหมายหนี้ค้างชำระ ให้รีบหาทางติดต่อผู้กู้ตัวจริง ผู้ค้ำประกันร่วม และครอบครัวของเค้าให้เร็วที่สุด เพื่อเจรจาให้ไปจ่ายชำระหนี้ก้อนนั้นซะ!! อย่าไม่สนใจหรือทิ้งขว้างเอกสารใด ๆ ที่มาถึงบ้านเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจถูกสืบทรัพย์บังคับคดีแบบไม่รู้ตัวเอาได้