Mon. Jun 24th, 2024

จากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในปัจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เร่งระดมช่วยเหลือลูกค้า โดยการเปิดศูนย์ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อลูกค้า ตลอดทั้ง 7 วัน(ไม่มีวันหยุด) รวมถึงเพิ่มช่องทางขอรับความช่วยเหลือจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

มาตรการดังกล่าว จะครอบคลุมทั้งสินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย และสินเชื่อลูกค้าบุคคลธรรมดา

ปัจจุบัน มีลูกค้าให้ความสนใจ ขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากธนาคารไทยพาณิชย์เป็นจำนวนมาก โดยธนาคารได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการดำเนินการ จึงได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า SCB Call Center (02 7777777)

ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถยื่นคำขอได้ที่สาขาของธนาคารฯทั่วประเทศ โดยทางธนาคาร มีความห่วงใยในความเดือดร้อนของลูกค้า และขอยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกรายที่เข้าเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดอย่างแน่นอน